Aktuality

Poďakovanie darcom krvi

V súvislosti s ukončením núdzového stavu v Slovenskej republike sa chce Národná transfúzna služba SR poďakovať všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa počas tohto obdobia zmobilizovali, prichádzali na naše odberové pracoviská a darovali najvzácnejšiu tekutinu – krv. V tejto ťažkej situácií pomáhali tým pacientom, ktorí aj počas pandémie potrebovali k svojej liečbe a na záchranu života krv.
Národná transfúzna služba SR taktiež ďakuje všetkým darcom krvi, ktorí prišli počas Svetového dňa darcov krvi na naše pracoviská darovať krv. Odberové pracoviská navštívilo v nedeľu 14. júna od 8:00 do 14:00 hod. 344 návštevníkov z toho bolo 281 darcov krvi. Počas tohto dňa sme odobrali viac ako 100 litrov krvi. Darcovia krvi opäť ukázali, že zdravie iných im nie je ľahostajné a svojou darovanou kvapkou krvi pomohli urobiť svet zdravším miestom aj počas pandémie.
Národná transfúzna služba SR zaviedla na svojich pracoviskách prísne preventívne a bezpečnostné opatrenia na elimináciu šírenia koronavírusu. Medzi tieto opatrenia patria: mať prekryté horné dýchacie cesty, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty a Checklist, kde zisťujeme zdravotnú a cestovateľskú anamnézu darcu. Pozitívnu spätnú väzbu sme zaznamenali na zavedenie objednania sa na darovanie krvi na presný čas. Napriek zrušeniu núdzového stavu a uvoľňovaniu opatrení zo strany štátu, všetky zavedené opatrenia zo strany NTS SR ostávajú v platnosti až do odvolania.
Blížia sa letné mesiace, ktoré sú každoročne kritické a darcov krvi je v tomto období menej. Veríme, že darcovia krvi budú aj naďalej prichádzať na naše pracoviská a pomáhať zachraňovať životy pacientov, ktorí to potrebujú.