Aktuality

Svetový deň darcov krvi – 14. 6. 2018

Témou tohtoročnej kampane je darovanie krvi ako prejav solidarity. Kampaň zdôrazňuje základné ľudské hodnoty altruizmu, úcty, empatie a lásky, ktoré vyzdvihujú a podporujú systém dobrovoľného a bezplatného darcovstva krvi. Motto tohtoročných osláv SDDK je: „Buď tu pre druhých. Daruj krv. Podeľ sa o život.", ktorým sa upriamuje pozornosť na dobrovoľné darcovstvo krvi, ktoré zohráva úlohu pri povzbudzovaní ľudí v starostlivosti o druhých, pri upevňovaní sociálnych väzieb a stmeľovaní spoločnosti.

Cieľom kampane je vyzdvihnúť príbehy ľudí, ktorých životy boli zachránené vďaka darcovstvu krvi, ako aj snaha motivovať pravidelných darcov k ďalšiemu darovaniu krvi a nasmerovať zdravých ľudí, ktorí doposiaľ krv nedarovali – najmä tých mladých, k darcovstvu.

Svetový deň darcov krvi koordinujú Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi. Tohtoročné celosvetové oslavy Svetového dňa darcov krvi sa budú konať v Grécku v meste Atény.

Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy, jej spotreba stúpa, avšak je jej akútny nedostatok. Národná transfúzna služba SR preto aj prostredníctvom Dňa otvorených dverí chce na túto skutočnosť upriamiť pozornosť verejnosti, viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu a informovať o dôležitosti tohto život zachraňujúceho skutku.