Aktuality

Svetový deň darcov krvi – 14. 6. 2017

Bratislava, 12. jún 2017 – Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi pripravila Národná transfúzna služba SR na všetkých svojich odberových pracoviskách „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“. Pracoviská v Bratislave na Kramároch a Ružinove, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline môže široká verejnosť navštíviť od 7:00 hod. do 17:00 hod. Počas Dňa otvorených dverí budú môcť návštevníci na našich pracoviskách darovať krv a oboznámiť sa s činnosťou Národnej transfúznej služby SR. Záštitu nad oslavami Svetového dňa darcov krvi na Slovensku prevzal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. 

Životy a zdravie miliónov ľudí sú každoročne ovplyvnené neočakávanými krízovými situáciami. Za poslednú dekádu zapríčinili katastrofy viac ako 1 milión úmrtí a viac ako 250 miliónov ľudí bolo zasiahnutých neočakávanými životnými situáciami. Prírodné katastrofy ako zemetrasenia, záplavy, búrky alebo udalosti zapríčinené ľuďmi ako dopravné nehody, vojnové konflikty, vyžadujú urgentnú zdravotnú starostlivosť. Transfúzia krvi je jedným zo základných nástrojov akútnej zdravotnej starostlivosti. Pri neočakávaných krízových situáciách nikdy nevieme kedy a koľko transfúzií krvi bude nevyhnutných na záchranu ľudských životov. A práve takéto situácie kladú vysoké nároky na dostatočné zásoby krvných prípravkov, čo sa dá zabezpečiť len pri pravidelnom darovaní krvi od dobrovoľných darcov krvi počas roka.

Tohtoročná kampaň Svetového dňa darcov krvi sa zameriava na darcovstvo krvi v neočakávaných krízových situáciách.  Pri nebezpečných alebo núdzových situáciách je prirodzenou reakciou ľudí otázka: Čo môžem urobiť? Ako môžem pomôcť? A práve preto je mottom  tohtoročného Svetového dňa darcov krvi slogan: Čo môžeš urobiť? Daruj krv. Daruj teraz. Daruj často. Kampaň zdôrazňuje, že každý jedinec môže v krízových situáciách pomôcť k záchrane ľudského života práve darovaním svojej krvi. Taktiež sa zameriava na fakt, že dôležité je darovať krv pravidelne, pretože práve tak je možné zabezpečiť dostatok krvi pre akékoľvek situácie.

Svetový deň darcov krvi koordinujú Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi. Tohtoročné celosvetové oslavy Svetového dňa darcov krvi sa budú konať vo Vietname v meste Hanoi. 

Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy, jej spotreba stúpa, no  je jej akútny nedostatok. Národná transfúzna služba SR preto aj prostredníctvom Dňa otvorených dverí chce na túto skutočnosť upriamiť pozornosť verejnosti, viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu a informovať o dôležitosti tohto život zachraňujúceho skutku.

Galéria