Aktuality

SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI 2016 – 14.6.2016

Bratislava, 12. jún 2016 – Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi pripravila Národná transfúzna služba SR na všetkých svojich odberových pracoviskách „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“. Pracoviská v Bratislave na Kramároch a Ružinove, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline môže široká verejnosť navštíviť od 7:00 hod do 17:00 hod. Počas Dňa otvorených dverí budú môcť návštevníci na našich pracoviskách darovať krv a oboznámiť sa s činnosťou Národnej transfúznej služby SR. Záštitu nad oslavami Svetového dňa darcov krvi na Slovensku prevzal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.

Motto tohtoročného Svetového dňa darcov krvi je „Krv nás všetkých spája“. Cieľom tohtoročnej kampane je vyjadrenie poďakovania darcom krvi a zdôrazňovanie „vzťahu“ medzi darcom a príjemcom krvi. Aj preto je podtitulom kampane slogan „Tvoja krv zachránila môj život. Podeľ sa o život – daruj krv“. Prostredníctvom tohto sloganu sa kampaň snaží upozorňovať na dôležitosť darcovstva krvi a budovať v ľuďoch pocit spoluzodpovednosti za druhých s tým, že im môžeme svojim konaním zachrániť život. Práve prostredníctvom príbehov ľudí, ktorým pomohla darovaná krv zachrániť život, chce kampaň osloviť širokú skupinu hlavne mladých ľudí a motivovať ich, aby sa stali darcami krvi. Kampaň sa taktiež zameriava na vyzdvihnutie potreby bezpečného darcovstva krvi a zdôrazňuje, že len pravidelný dobrovoľný bezpríspevkový darca je najbezpečnejším zdrojom krvných zásob. Svetový deň koordinujú Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi. Tohtoročné celosvetové oslavy Svetového dňa darcov krvi sa budú konať v Amsterdame v Holandsku.

Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy, jej spotreba stúpa, no je jej akútny nedostatok. Národná transfúzna služba SR preto aj prostredníctvom Dňa otvorených dverí chce na túto skutočnosť upriamiť pozornosť verejnosti, viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu a informovať o dôležitosti tohto život zachraňujúceho skutku.

Galéria