Aktuality

Vyhlásenie NTS SR z 20. 9. 2007

20.09.2007

NTS SR sa dôrazne ohradzuje voči informáciám, ktoré boli odvysielané od 17.9.2007 rádiom Expres ohľadne vývozu krvi do zahraničia. Všetka odobratá krv pochádzajúca od našich darcov je v plnej miere využívaná v zdravotníckych zariadeniach na území SR.

Ing. Renáta Dundová
riaditeľka NTS SR