Aktuality

Oznámenie o odcudzení (strate) pečiatky

Dňa 27.05.2016 bola odcudzená pečiatka lekárky Národnej transfúznej služby SR MUDr. Ivety Kapustovej, text pečiatky: Národná transfúzna služba SR, pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, MUDr. Iveta Kapustová, Lekár. Po dátume odcudzenia (straty) je uvedená pečiatka neplatná. Prípadné zneužitie tejto pečiatky na vystavenie lekárskych predpisov a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, alebo falšovanie verejnej listiny touto pečiatkou, prosíme bezodkladne oznámiť na riaditeľstvo Národnej transfúznej služby SR.