Aktuality

Svetový deň darcov krvi – 14. jún 2012

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi navštívilo pracoviská Národnej transfúznej služby 988 darcov krvi, čo je o 94 darcov viac ako v roku 2011. Dňa 14. júna bol na všetkých pracoviskách Národnej transfúznej služby SR Deň otvorených dverí s predĺženými odberovými hodinami, a okrem možnosti darovania krvi, mali návštevníci našich pracovísk možnosť prezrieť si aj tie časti pracoviska, ktoré bežne verejnosti nie sú dostupné, a to časti, kde sa spracúva krv. V Bratislave sme oslavovali už 10. júna v Auparku, kde pre všetkých návštevníkov bol pripravený kultúrny program s množstvom účinkujúcich a s možnosťou darovania krvi prostredníctvom mobilnej výjazdovej jednotky. V tento deň prišlo do Auparku darovať krv 108 darcov, pričom veľa darcov krvi prichádzalo aj po skončení odberových hodín.

Záštitu nad oslavami Svetového dňa darcov krvi na Slovensku prevzala aj tento rok manželka prezidenta Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová, ktorá svojou osobnou účasťou akciu otvorila a podporila darcov krvi.

NTS SR vykonávala pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi mobilné odbery už od 4.júna do 15. júna. Celkový počet darcov, ktorí počas tohto obdobia darovali krv bol 6 926 darcov.

Národná transfúzna služba SR sa chce aj takouto formou poďakovať všetkým darcom krvi, a všetkým partnerom, ktorí Svetový deň darcov krvi podporili. Naše veľké poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa na prípravách Svetového dňa darcov krvi podieľali.