Aktuality

Poďakovanie spoločnosti DELL

Národná transfúzna služba SR ďakuje spoločnosti Dell, s ktorou spolupracuje už od roku 2006, za organizovanie úspešných odberov krvi v organizácii. Dva razy ročne prichádza mobilný odberový tím NTS a pomocou vašich pracovníkov a zamestnancov uskutočníme odbery krvi.

V Bratislave sú koncové nemocnice, kde sa liečia pacienti z celého Slovenska a preto aj potreba krvi je veľmi veľká. Každý darca je nám vzácny a vítaný. Touto cestou Vám úprimne ďakujeme za Váš humánny prístup k darcovstvu krvi.

Zvlášť ďakujeme pani Čevelovej, ďalej  pani Sirotovej, ktoré  nám organizačne pomáhali a pomáhajú pri zabezpečovaní odberov krvi u Vás. Veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať v tomto duchu.

Pracovníci NTS SR