Aktuality

Svetový deň darcov krvi – 14. jún 2011

„VIAC KRVI – VIAC ŽIVOTA“

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi navštívilo pracoviská Národnej transfúznej služby SR 894 darcov krvi. Dňa 14. júna bol na všetkých pracoviská NTS SR Deň otvorených dverí s predĺženými odberovými hodinami, a okrem možnosti darovania krvi, mali návštevníci našich pracovísk možnosť prezrieť si aj tie časti pracoviska, ktoré bežne verejnosti nie sú dostupné, a to časti kde sa spracúva krv. V Bratislave sme oslavovali už aj 12. júna v Auparku, kde pre všetkých návštevníkov boli pripravené rôzne atrakcie, súťaže a bohatý kultúrny program, aj s možnosťou darovania krvi, pričom v tento deň prišlo do Auparku darovať krv 80 darcov.

Záštitu na oslavami Svetového dňa darcov krvi na Slovensku prevzala aj tento rok manželka prezidenta Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová, ktorá sa na akcii osobne zúčastnila a podporila ju. Darovať krv a podporiť Svetový deň darcov krvi prišiel aj minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

NTS SR vykonávala pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi mobilné odbery už od 6. júna až do 17. júna, nakoľko záujem zo strany firiem bol obrovský. Celkový počet darcov, ktori počas tohto obdobia darovali krv bol 7462 darcov.

Národná transfúzna služba SR sa chce aj takouto formou ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým darcom krvi a všetkým, ktorí Svetový deň darcov krvi podporili. Naše veľké poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa na prípravách Svetového dňa darcov krvi podieľali.

Vedenie NTS SR