Aktuality

Tlačová správa – Svetový deň darcov krvi 14. jún 2011

Viac krvi – Viac života

     Národná transfúzna služba SR (NTS SR) pripravila 14. júna 2011 v rámci osláv Svetového dňa darcov krvi „Deň otvorených dverí“ s možnosťou darovania krvi na svojich pracoviskách (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Martin, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina). Deň otvorených dverí bude od 7:00 hod. do 17:00 hod., jeho súčasťou bude prehliadka špecializovaných pracovísk NTS SR a všetci záujemcovia o darcovstvo budú mať šancu v tento deň darovať krv.

     Špeciálny program je pripravený v Bratislave dňa 12. júna 2011 - deň dobrej nálady, zábavy, humoru a oddychu za účasti známych osobností a umelcov z kultúrneho života, môžu všetci záujemcovia prežiť v obchodnom centre Aupark v Petržalke. Súčasťou osláv dňa krvi s bohatým sprievodným programom bude aj možnosť darovať krv priamo v obchodnom a zábavnom centre na pravom brehu Dunaja (od 9.00 hod do 15.00 hod). 

     Podujatie, ktoré organizuje Národná transfúzna služba SR v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, sa uskutoční pod záštitou manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej.

     Dvanásta júnová nedeľa a taktiež samotný 14. jún sa tak môžu stať dňami dobrých skutkov, ktoré pomôžu doplniť zásoby krvi NTS SR a prispejú k záchrane ľudských životov. Práve letné mesiace sú každoročne jedným z najkritickejších období v roku, keď stúpa počet ťažkých zranení. Dovolenkové obdobie charakterizuje aj pokles darcov krvi, čo má takmer každý rok za následok akútny nedostatok tejto tekutiny.

     14. jún ako Svetový deň darcov krvi sa zameriava na život zachraňujúci dar – krv, a to od dobrovoľných darcov, ktorí krv darujú z čisto nezištných dôvodov. Svetový deň koordinujú štyria partneri: Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi.

Tohtoročný Svetový deň darcov krvi vyzdvihuje potrebu bezpečnej krvi a krvných prípravkov, kde dôležitú úlohu pri darovaní krvi zohráva princíp dobrovoľnosti a bezplatnosti, a má vyjadriť vďaku dobrovoľným bezplatným darcom krvi za ich život zachraňujúci dar – krv. Mottom tohtoročného Svetového dňa darcov krvi je „Viac krvi – Viac života“.

             Oslávme spoločne dar krvi! Týka sa nás všetkých !

             Aj Tvoja krv zachráni život

Priložené súbory