Kvapka krvi pre detskú onkológiu 2010

26.05.2010

Tlačová správa

Košice 26. máj 2010 

Oddelenie detskej onkológie a hematológie, ako najväčší spotrebiteľ krvných preparátov v rámci Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach, chce aj tento rok zabezpečiť pre svojich pacientov a všetky choré deti dostatok krvi.  V spolupráci so Spoločnosťou detskej onkológie, košickým pracoviskom Národnej transfúznej služby SR a Územným spolkom SČK v Košiciach pripravilo už tretí ročník Kvapky krvi pre detskú onkológiu. Kampaň, ktorej partnerom je Dopravný podnik mesta Košice, začne 1. júna na Medzinárodný deň detí a potrvá do 30. júna 2010.

Detskí onkologickí pacienti spotrebujú takmer tri štvrtiny z celkového množstva krvných prípravkov podaných deťom v DFN. V celom východoslovenskom regióne je v súčasnosti evidovaných 680 malých pacientov s ťažkými nádormi krvotvorných a iných orgánov a nezhubnými hematologickými ochoreniami krvi. Väčšina z nich je v remisii ochorenia a na onkológii sú už iba sledovaní. Každý rok však pribudne približne 50 až 55 nových prípadov. Tieto deti majú šancu uzdraviť sa, ale k liečbe nevyhnutne potrebujú aj krvné prípravky.

Kampaň začala v roku 2008 ako Detská kvapka a zapojilo sa do nej vyše 1450 darcov. Vlani, počas mája 2009 už ako Kvapka krvi pre detskú onkológiu, priviedla na košickú transfúzku alebo k mobilným odberom 1 825 dobrovoľných darcov krvi. Hoci napokon pre zdravotné dôvody nemohli všetci krv aj darovať, cennou je snaha všetkých ktorí prišli, chceli pomôcť a prejavili svoju ľudskosť. „Snažíme sa motivovať ľudí k darovaniu krvi pre detských pacientov. Verejnosti chceme vyslať posolstvo, že to najcennejšie, čo môžeme darovať chorým deťom, je darovať krv, ktorá im pomôže vyliečiť sa a často aj zachrániť život,“ priblížila zámer organizátorov riaditeľka DFN v Košiciach MUDr. Ingrid Urbančíková.

S touto motiváciou sa stotožnila aj starostka obce Ubľa v okrese Snina v Prešovskom kraji

Mgr. Nadežda Sirková. Občanov tejto prihraničnej obce s 870 obyvateľmi vlani spontánne priviedla k darcovstvu snaha pomôcť chlapcovi, ktorý utrpel ťažkú dopravnú nehodu a prišiel o nohu. Myšlienka darovať krv deťom, ktoré ju potrebujú, však zarezonovala. Tento rok už plánovane objednali mobilnú odberovú jednotku NTS a na obecnom úrade budú 1. júna darovať krv. „Nič sa nevyrovná pocitu, keď môžete pomôcť deťom a darovať im to jedinečné a najvzácnejšie čo máte,“ poznamenala starostka Uble.

Na Medzinárodný deň detí 1. júna, priamo na košické pracovisko NTS, prídu odštartovať kampaň pracovníci Dopravného podniku mesta Košice (DMPK). Spolu s dizajnovým štúdiom BEKI Design sa DPMK ako partner kampane podieľa na jej propagácii. Košickí vodiči MHD však budú aj sami darovať krv. V ich radoch je niekoľko dlhoročných darcov krvi, držiteľov plakiet MUDr. Jana Janského za mnohonásobné bezplatné odbery, ale aj nositeľ najvyššieho ocenenia - Medaily profesora MUDr. Jána Kňazovického za 100 odberov. Je ním vodič autobusu Milan Molčák, ktorý diamantovú Janského plaketu získal už v 36 rokoch. „Bolo už aj tak, že mi volali kvôli dvojročnému a päťročnému dieťaťu. Aj kvôli 18 ročnému mladému človeku, a vtedy vôbec nepremýšľate a idete. Za volantom nikdy neviem, kedy to budem potrebovať ja,“ dodal Milan Molčák.

Medzi prvodarcami, ktorí sa rozhodli podporiť tohoročnú Kvapku krvi pre detskú onkológiu, bude stážistka Českého centra v Košiciach Šárka Hošková. V DFN už niekoľko mesiacov sprevádza malých pacientov v Detskom kine. Ide o spoločnú aktivitu nemocnice, školy pri zdravotníckom zariadení a Českého centra, ktoré bezplatne zabezpečilo a raz mesačne realizuje premietanie detských filmov  z éry československého filmu. Hospitalizované deti si tak najbližšie, 16. júna, budú môcť pozrieť pôsobivý film Už zase skáčem cez kaluže. Rozpráva príbeh chlapca, ktorý sa napriek ťažkej chorobe nevzdáva svojej túžby.  O svojej motivácii Šárka Hošková uviedla: „Mamička pri mojom pôrode stratila veľa krvi a veľa jej na záchranu života potrebovala. Stále som mala pocit, že by som to mala nejako vrátiť. Teraz,  keď sa priamo stretávam s chorými deťmi mám pocit, že tá chvíľa prišla.“   

Počas trvania Kvapky krvi pre detskú onkológiu si 14. júna pripomenieme aj Svetový deň darcov krvi. Podporiť obe podujatia a darovať krv práve v tento deň sa rozhodli aj lesníci z košického Odštepného závodu Lesy SR. Podľa jeho riaditeľa Ing. Ivana Timka lesníci sú síce tvrdí chlapi, ale vedia čo je to súcit a keď treba, vedia pomôcť.  

Výnimočnou aktivitou, ktorá sa tento rok uskutoční počas trvania kampane Kvapka krvi pre detskú onkológiu, bude verejná charitatívna cyklotúra Na bicykli deťom 2010. Cieľom tohto unikátneho česko-slovenského projektu, ktorého lídrom je svetoznámy jazdec na vysokom bicykli Josef Zimovčák, je osloviť verejnosť v bývalom Československu a spojiť všetkých, ktorí chcú pomôcť malým onkologickým pacientom. Hlavnými organizátormi sú občianske združenia HIG BIC (CZ) a Deťom pre život (SR). Program začne 8. júna prvou etapou z Novej Sedlice do Košíc, kde okolo 15,30 hod. pred košickou starou radnicou na Hlavnej ulici príjme cyklistovi primátor mesta František Knapík. Spoločne na pódiu pred Vedeckou knižnicou potom odovzdajú primárke Oddelenia detskej onkológie a hematológie DFN Košice MUDr. Irine Oravkinovej finančný dar. Niekoľkí cyklisti navštívia aj deti priamo na onkológii a odovzdajú im darčeky. Počas cyklotúry, ktorá sa skončí 19. júna v českom Aši, sa peletón zastaví aj v ďalších piatich nemocniciach, kde sa liečia onkologicky choré deti. Na území Slovenska to bude v Banskej Bystrici (10. júna) a v Bratislave (12. júna).  Viac informácií na www.higbic.czwww.cyklistidetom.sk  

Galéria