Usmernenie Národnej transfúznej služby SR pre darcov krvi a zložiek z krvi v súvislosti s výskytom nového infekčného ochorenia "opičích kiahní"

V súvislosti s epidemiologickou situáciou týkajúcou sa nového infekčného ochorenia "opičie kiahne" (monkeypox) zaviedla Národná transfúzna služba SR na svojich odberných centrách nasledujúce preventívne opatrenia týkajúce sa darcov krvi a zložiek z krvi.

 

1. Darcovia, ktorí boli v kontakte na Slovensku alebo v zahraničí s osobou, u ktorej bolo potvrdené  ochorenie "opičie kiahne" alebo s osobou, ktorá mala príznaky podobné ochoreniu "opičie kiahne", budú vyradení z darovania na dobu minimálne 8 týždňov po poslednom kontakte s touto osobou. Toto platí i pri kontakte s infikovaným alebo podozrivým zvieraťom.

2. Darcovia, ktorí prekonali ochorenie "opičie kiahne" alebo mali príznaky podobné tomuto ochoreniu, budú vyradení z darovania na dobu minimálne 4 týždne po kompletnom vyliečení. 

3. Darcovia, ktorí boli očkovaní proti kiahňam, sú vyradení z darovania minimálne 8 týždňov  po podaní očkovacej látky.

 

Príznaky ochorenia "opičie kiahne": zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalov, chrbta, únava, opuchy lymfatických uzlín s následným výsevom kožných vyrážok s puchierikmi, ktoré môžu byť rozosiate po celom tele alebo aj vo veľmi malom počte lokalizované len na malé plochy tela ako napr. na tvári alebo nohách alebo genitáliách a pod. Ochorenie s minimálnymi príznakmi  môže ostať nerozpoznané.

Inkubačná doba ochorenia je 3-14 dní, môže byť ale až 21 dní.

 

Prenos ochorenia „opičie kiahne“ bol k 7.7.2022 zaregistrovaný v nasledujúcich európskych krajinách : Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko.

 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5195:pripady-opiich-kiahni-v-europskom-regione-zakladne-informacie-o-ochoreni&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/monkeypox-multi-country-outbreak/situation-update-eueea-western-balkans-turkey

 

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON396

 

Vzhľadom na novú epidemiologickú situáciu je predpoklad, že usmernenia a preventívne opatrenia sa budú ďalej upravovať alebo dopĺňať.

Usmernenie je platné od 24.5.2022, posledná aktualizácia 12.7.2022