Darovanie krvi počas letných mesiacov

Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy. Nemocničné zariadenia vykonávajú naplánované operačné zákroky, stále sa dobiehajú operácie, ktoré boli odložené z dôvodu pandémie koronavírusu, uskutočňujú sa transplantácie. V letnom období je zvýšená úrazovosť a taktiež je vyšší počet dopravných nehôd. Všetky tieto faktory majú za následok zvýšený dopyt po transfúznych prípravkoch zo strany nemocničných zariadení.

S uvoľnením epidemiologických opatrení očakávame tohto roku zvýšenú mobilitu do zahraničia zo strany verejnosti, čo sa samozrejme týka aj darcov krvi. Upozorňujeme na skutočnosť, že stále platia obmedzenia v darovaní krvi v súvislosti s COVID-19 a s príchodom dovolenkového obdobia nastúpia dočasné vylúčenia z darcovstva krvi z dôvodu zahraničných pobytov. Okrem týchto skutočností sledujeme aj vývoj v súvislosti s inými ochoreniami, napr. opičie kiahne.
Na základe uvedených informácií chceme vyzvať darcov krvi, aby prišli darovať krv ešte pred odchodom na dovolenku, nakoľko bezprostredne po návrate nebudú môcť darovať krv z dôvodu predchádzajúceho pobytu v zahraničí. Darovaním krvi pred cestou do zahraničia nám pomôžu udržiavať dostatočné zásoby transfúznych prípravkov.
V súčasnosti je situácia so zásobami krvných prípravkov stabilná a Národná transfúzna služba SR plynulo zásobuje nemocničné zariadenia na základe ich požiadavok.
Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na našej webovej stránke www.ntssr.sk . Darovať krv v odberových centrách Národnej transfúznej služby SR je možné počas pracovných dní od 7:00 hod. do 14:00 hod., pričom každý utorok sú predĺžené odberové hodiny do 17:00 hod..

Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy. Nemocničné zariadenia vykonávajú naplánované operačné zákroky, stále sa dobiehajú operácie, ktoré boli odložené z dôvodu pandémie koronavírusu, uskutočňujú sa transplantácie. V letnom období je zvýšená úrazovosť a taktiež je vyšší počet dopravných nehôd. Všetky tieto faktory majú za následok zvýšený dopyt po transfúznych prípravkoch zo strany nemocničných zariadení.

S uvoľnením epidemiologických opatrení očakávame tohto roku zvýšenú mobilitu do zahraničia zo strany verejnosti, čo sa samozrejme týka aj darcov krvi. Upozorňujeme na skutočnosť, že stále platia obmedzenia v darovaní krvi v súvislosti s COVID-19 a s príchodom dovolenkového obdobia nastúpia dočasné vylúčenia z darcovstva krvi z dôvodu zahraničných pobytov. Okrem týchto skutočností sledujeme aj vývoj v súvislosti s inými ochoreniami, napr. opičie kiahne.

Na základe uvedených informácií chceme vyzvať darcov krvi, aby prišli darovať krv ešte pred odchodom na dovolenku, nakoľko bezprostredne po návrate nebudú môcť darovať krv z dôvodu predchádzajúceho pobytu v zahraničí. Darovaním krvi pred cestou do zahraničia nám pomôžete udržiavať dostatočné zásoby transfúznych prípravkov.

V súčasnosti je situácia so zásobami krvných prípravkov stabilná a Národná transfúzna služba SR plynulo zásobuje nemocničné zariadenia na základe ich požiadaviek.

Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na našej webovej stránke www.ntssr.sk. Darovať krv v odberových centrách Národnej transfúznej služby SR je možné počas pracovných dní od 7:00 hod. do 14:00 hod., pričom každý utorok sú predĺžené odberové hodiny do 17:00 hod..

Telefonické kontakty na objednanie sa na darovanie krvi nájdete >>TU<<.

Aktuálne usmernenia (kliknite na presmerovanie):

 

Prajeme Vám príjemne strávené letné dovolenky, plné pozitívnych zážitkov!

Galéria