14. jún 2022 – Svetový deň darcov krvi

Pri príležitosti osláv Svetového dňa darcov krvi, pripravila Národná transfúzna služba SR na svojich odberných pracoviskách od 7:00 hod. do 17:00 hod. pre darcov krvi a verejnosť Deň otvorených dverí. Na všetkých odberných centrách sú stále zavedené protiepidemiologické opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Každý kto bude chcieť v tento deň darovať krv sa musí objednať na presný čas na telefónnych číslach uvedených na našej webovej stránke www.ntssr.sk. Osoby, ktoré budú mať záujem si naše odberné pracoviská pozrieť a oboznámiť sa s našou činnosťou, budú musieť pred vstupom na pracovisko dodržať zavedené bezpečnostné opatrenia. Odberné pracoviská NTS SR sa nachádzajú v Bratislave na Kramároch a v Ružinove, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline.

„Darovanie krvi je činom solidarity. Pridaj sa a zachraňuj životy.“ Tohtoročné motto Svetového dňa darcov krvi upozorňuje na potrebu dôležitosti dobrovoľných darcov krvi pri záchrane ľudských životov, šírení solidarity a vzájomnej spolupatričnosti. Celá kampaň zdôrazňuje nevyhnutnosť vyjadrenia vďaky darcom krvi a vytvárania širšieho povedomia verejnosti o potrebe pravidelného a bezpríspevkového darcovstva krvi. Zdôrazňuje potrebu kontinuálneho darcovstva krvi, z dôvodu udržiavania dostatočných zásob transfúznych prípravkov, aby každý, kto bude potrebovať transfúziu, mal včas k dispozícii bezpečnú krv.

Osobitnou výzvou pre jednotlivé krajiny vo svete v rámci tohtoročnej kampane je šírenie príbehov ľudí, ktorým darcovstvo krvi zachránilo život – ako spôsob motivácie k pravidelnému darcovstvu krvi a zároveň nabádať zdravých ľudí, ktorí nikdy krv nedarovali, aby s tým začali.

Súčasťou oficiálnych osláv Svetového dňa darcov krvi na Slovensku bude 14. júna 2022 tretí ročník Prezidentskej kvapky krvi, ktorý sa uskutoční v priestoroch Prezidentského paláca od 8:00 hod. do 13:00 hod..

 

14. jún bol vyhlásený ako Svetový deň darcov krvi Svetovou zdravotníckou organizáciou v máji 2005. Každoročne ho okrem WHO koordinujú aj Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi.
Hostiteľom celosvetových osláv Svetového dňa darcov krvi je tento rok Mexiko.
Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy. Národná transfúzna služba SR preto aj prostredníctvom otvorenia svojich odberových pracovísk počas osláv Svetového dňa darcov krvi chce na túto skutočnosť upriamiť pozornosť verejnosti, viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu a informovať o dôležitosti tohto život zachraňujúceho skutku.

14. jún bol vyhlásený ako Svetový deň darcov krvi Svetovou zdravotníckou organizáciou v máji 2005. Každoročne ho okrem WHO koordinujú aj Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi.

Hostiteľom celosvetových osláv Svetového dňa darcov krvi je tento rok Mexiko.

Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy. Národná transfúzna služba SR preto aj prostredníctvom otvorenia svojich odberových pracovísk počas osláv Svetového dňa darcov krvi chce na túto skutočnosť upriamiť pozornosť verejnosti, viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu a informovať o dôležitosti tohto život zachraňujúceho skutku.

 

Galéria