STANOVISKO NTS SR K ŠÍRIACIM SA NEPRAVDIVÝM INFORMÁCIÁM

 

V súvislosti s nepravdivými informáciami aktuálne sa šíriacimi na sociálnych sieťach ohľadom "vylievania krvi od darcov krvi očkovaných proti ochoreniu COVID-19", vydala Národná transfúzna služba SR nasledovné stanovisko: 
„Národná transfúzna služba SR sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré sa nezakladajú na pravde a zneisťujú ľudí, ktorí svojou darovanou krvou pomáhajú zachraňovať životy pacientov v nemocničných zariadeniach.  Národná transfúzna služba SR zabezpečuje odbery krvi od dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi. Túto krv následne vyšetríme a spracúvame na transfúzne lieky, ktoré dodávame na hemoterapiu do zdravotníckych zariadení na základe ich objednávok. Kritéria vhodnosti na darovanie krvi sa nachádzajú na našej webovej stránke www.ntssr.sk . To, či je darca krvi očkovaný alebo neočkovaný nie je kritériom k tomu, či niekto môže darovať krv.
Rozlišovanie a značenie transfúznych liekov podľa zaočkovanosti darcov krvi nie je v našej ani európskej legislatíve požadované a podľa doterajších vedeckých poznatkov takéto rozlišovanie nemá ani opodstatnenosť.“

V súvislosti s nepravdivými informáciami aktuálne sa šíriacimi na sociálnych sieťach ohľadom "vylievania krvi od darcov krvi očkovaných proti ochoreniu COVID-19", vydala Národná transfúzna služba SR nasledovné stanovisko: 

Národná transfúzna služba SR sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré sa nezakladajú na pravde a zneisťujú ľudí, ktorí svojou darovanou krvou pomáhajú zachraňovať životy pacientov v nemocničných zariadeniach.  Národná transfúzna služba SR zabezpečuje odbery krvi od dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi. Túto krv následne vyšetríme a spracúvame na transfúzne lieky, ktoré dodávame na hemoterapiu do zdravotníckych zariadení na základe ich objednávok. Kritéria vhodnosti na darovanie krvi sa nachádzajú na našej webovej stránke www.ntssr.sk. To, či je darca krvi očkovaný alebo neočkovaný nie je kritériom k tomu, či niekto môže darovať krv. Rozlišovanie a značenie transfúznych liekov podľa zaočkovanosti darcov krvi nie je v našej ani európskej legislatíve požadované a podľa doterajších vedeckých poznatkov takéto rozlišovanie nemá ani opodstatnenosť.