Usmernenie darcom krvi v súvislosti s pobytom v oblastiach s výskytom infekčných ochorení prenášaných komármi

EURÓPSKE KRAJINY

Posledných niekoľko rokov bol v niektorých krajinách Európy v letných mesiacoch (od mája do novembra) zaznamenaný výskyt infekčných ochorení, ktoré sú typické pre tropické krajiny a ktoré sú prenášané komármi.

Táto stránka obsahuje informácie o oblastiach výskytu endémií spôsobených WNV (vírus Západonílskej horúčky), horúčkou Dengue prípadne maláriou v Európe v súlade s hláseniami ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) a po návšteve ktorých nemôžete určitú dobu darovať krv.

Pre darcov krvi, ktorí navštívili nižšie uvedené inkriminované oblasti,  platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia týchto oblastí, a to až do odvolania;

 Týka sa aj darcov / turistov, ktorí v danej oblasti strávili minimálne noc, resp. darcov, ktorí v endemickej oblasti pracujú.

Neplatí pre darcov, ktorí oblasťami prechádzali autom, resp. cez letisko (napr. Budapešť. Viedeň..).

Vyššie uvedené obmedzenia neplatia pre tých darcov krvi a jej zložiek, ktorí darujú na odberných pracoviskách NTS SR Kramáre, Ružinov, Nové Zámky, Nitra, Trnava  a na výjazdových (mobilných) odberoch krvi, ktoré tieto pracoviská NTS SR vykonávajú. Krv a jej zložky  odobrané od darcov  na uvedených pracoviskách sú testované na prítomnosť WNV.

WNV  (vírus Západonílskej horúčky) – rizikové oblasti:

 

Grécko – oblasti:  Thessaloniki

Maďarsko – oblasti: Gyor-Moson-Sopron

Slovensko – oblasti: Bratislavský kraj

Srbsko – oblasti: Juzno-banatski, Grad Beograd

Taliansko - oblasti: Brescia, Ferrara, Mantova, Modena, Novara, Padova, Ravenna, Venezia, Vercelli, Verona

 

 

Link na aktuálnu ECDC mapu WNV rizikových oblastí v Európe:

https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc

 

(Posledná aktualizácia 24.7.2022)

 

 

 

MIMOEURÓPSKE KRAJINY

 

Pri návšteve mimoeurópskych krajín je situácia  komplikovanejšia. Zákaz darovania krvi môže súvisieť aj s výskytom infekcií  spôsobených  iným vírusom,  ako je vírus  Západonílskej  horúčky alebo naraz viacerými  pôvodcami infekcií. Preto darcom odporúčame informovať sa priamo na pracovisku NTS SR, kde plánujú ísť darovať krv.

Galéria