Vianočný pozdrav darcom krvi

Vážení darcovia krvi,

 

blížiacimi sa sviatočnými dňami Vám chceme popriať krásne a veselé Vianoce, rodinnú pohodu, veľa dobrej nálady a v neposlednom rade najmä veľa zdravia Vám a Vašim blízkym a do nového roka len to najlepšie.

Chceme sa Vám zároveň poďakovať, že počas celého roka, ktorý je pre všetkých veľmi náročný a ťažký najmä z dôvodu pandémie COVID-19, ste chodili na naše pracoviská darovať svoju vzácnu tekutinu a pomáhali ste tak zachraňovať ľudské životy neznámym ľuďom. Ďakujem Vám za každú jednu kvapku krvi, za Vašu bezpodmienečnú ochotu pomôcť a hlavne za to, že Vás máme. To robí krásne Vianoce zase nám.

 

Zamestnanci NTS SR.