Úprava odberových hodín na pracovisku NTS SR Košice počas vianočných sviatkov

Na pracovisku NTS SR Košice budú počas nasledujúcich dní odberové hodiny nasledovne:

23.12. – 7:00 – 14:00 hod

27.12. – 7:00 – 14:00 hod

30.12. – 7:00 – 14:00 hod

02.01. – 7:00 – 14:00 hod

03.01. – 7:00 – 14:00 hod