Svetový deň darcov krvi - 14.6.2019

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi pripravila Národná transfúzna služba SR na všetkých svojich odberových centrách „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“, a to v Bratislave na Kramároch a v Ružinove, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline od 7:00 hod. do 17:00 hod. Počas Dňa otvorených dverí budú môcť návštevníci na uvedených pracoviskách darovať krv a zároveň sa oboznámiť aj s činnosťou Národnej transfúznej služby SR. Záštitu nad oslavami Svetového dňa darcov krvi na Slovensku prevzala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.


Témou tohtoročnej kampane je darovanie krvi a prístup k bezpečnej transfúzii krvi. Slogan pre tohtoročné oslavy SDDK je: „Bezpečná krv pre všetkých“ a apeluje na zvýšenie povedomia o potrebe bezpečnej krvi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


Cieľom kampane je vyzvať čo najviac ľudí po celom svete, aby sa stali darcami krvi a darovali krv pravidelne. Hlavnou ideou je zvýšiť povedomie ľudí o potrebe pravidelného darovania krvi a zabezpečiť tak prístup k bezpečným krvným prípravkom.


Darovanie krvi patrí medzi kľúčové činnosti pri zabezpečení národnej sebestačnosti v zásobovaní krvou.


14. jún bol vyhlásený ako Svetový deň darcov krvi Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v máji 2005. Každoročne ho okrem WHO koordinujú aj Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi. Tohtoročné celosvetové oslavy Svetového dňa darcov krvi sa budú konať v Afrike v štáte Rwanda.


Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy. Národná transfúzna služba SR preto aj prostredníctvom Dňa otvorených dverí chce na túto skutočnosť upriamiť pozornosť verejnosti, viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu a informovať o dôležitosti tohto život zachraňujúceho skutku.