Vyhlásenie NTS SR z 9.6.2008

09.06.2008

Na základe informácií  uverejnených v niektorých médiách ohľadom vývozu krvi do zahraničia, vyhlasujem nasledovné:
Národná transfúzna služba SR nevyváža krv ani výrobky z krvi. Národná transfúzna služba SR ešte v októbri minulého roka podozrenia tohto druhu s uvedením konkrétnych argumentov dementovala vo všetkých médiách.
Národná transfúzna služba SR používa krv a krvné prípravky na účely vyplývajúce zo zriaďovacej listiny – distribuuje krv nemocniciam a iným zdravotníckym zariadeniam na území SR. Zdravotnícke zariadenia na základe povolenia MZ SR môžu spracovávať krv a ľudskú plazmu a z nej pripravovať transfúzne lieky.  Tieto lieky sa neregistrujú a nemôžu byť predmetom vývozu. Môžu sa dodávať iným nemocniciam na území SR.
Národná transfúzna služba SR si váži všetkých darcov krvi, či už dlhoročných alebo prvodarcov a pristupuje k nim s úctou a rešpektom.
Som presvedčená, že opakované vyhlásenie Národnej transfúznej služby SR k otázke vývozu krvi do zahraničia, prispeje k vyjasneniu reálneho stavu v darcovstve krvi na Slovensku.

Ing. Renáta Dundová
riaditeľka NTS SR