Valentínska MAXi kvapka krvi v ZOC MAX Žilina

19.02.2010

14 február – „Valentín“. Sviatok lásky. Jednými zatracovaný inými podporovaný. Či už  deň sv. Valentína považujeme za skutočný sviatok lásky alebo komerčný „pseudosviatok“, jedno je isté. Láska je najcennejšie čo máme. Chceme ju dávať a obdarovávať všetkých, na ktorých nám záleží. Tak prečo nedarovať krv? A práve o tej sa hovorí, že je najvzácnejšia tekutina. Nedá sa ničím nahradiť. Ale takisto ju môžeme darovať. Skúsme teda začať práve na sv. Valentína.

Dňa 19.02.2010 ZOC MAX Žilina spolu s SČK a NTS SR organizovali dobročinnú a šľachetnú akciu pod názvom „Valentínska MAXi kvapka krvi“. Išlo o 15. ročník.

Vďaka ústretovosti manažmentu ZOC Max sa nám podarilo už po tretí krát zopakovať mobilný odber krvi.

Veľmi aktívnym prístupom organizátorov ZOC a medializáciou tejto akcie sme zvládli rekordný počet záujemcov o darovanie krvi. Určite k tomu prispelo aj ocenenie každého statočného darcu krvi lístkom do kina v CINEMAX.

Odber sa začal o 10,00 hod. 19.02.2010 (piatok) a trval pre obrovský záujem do 16,00 hod.. Kinosála, kde sa odber uskutočnil, nám poskytla ideálny priestor s dostatočným osvetlením. Touto cestou sa chcem ospravedlniť niektorým záujemcom o darovanie krvi, ktorým sa nemohlo vyhovieť vzhľadom na časovú tieseň. Za pochopenie ďakujem a verím, že sa čoskoro uvidíme na našom pracovisku NTS SR Žilina.

Krv darovalo celkovo 106 darcov z toho prvodarcov bolo 42 a opakovaných darcov 64.

MUDr. M. Laurincová

Vedúci lekár NTS pracovisko Žilina

Galéria