Poďakovanie darcom krvi

Národná transfúzna služba SR ďakuje všetkým darcom krvi, ktorí v letných mesiacoch a počas Výzvy na darovanie krvi prišli darovať svoju krv, pomohli doplniť zásoby krvi a zachránili tým životy ľudí v ohrození.

Zamestnanci NTS SR