Vyhodnotenie kampane Valentínska kvapka krvi 2012 – Tlačová správa

Bratislava, 20. marec 2012 – Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami nemocníc zorganizoval už 17. ročník kampane Valentínska kvapka krvi 2012. Tvárami kampane boli herci Kristína Svarinská a Juraj Duriš.

Tohtoročná kampaň štartovala 8. februára a trvala do 9. marca 2012, spolu 23 odberových dní. Pod heslom kampane Zachráň Romantiku. Daruj krv sa zapojilo do darovania krvi mnoho známych aj neznámych tvárí. Podporili nás študenti, vojaci, hasiči, policajti, zástupcovia samospráv, mnohonásobní darcovia krvi, ale aj prvodarcovia.

Odbery krvi sa organizovali na školách, vo firmách, v zariadeniach Slovenského Červeného kríža, v mestských aj obecných budovách. Územné spolky SČK organizovali pre darcov krvi prednášky, workshopy a náborové aktivity, zamerané na základné informácie pre každého, kto sa odhodlal podporiť tento humánny čin.

Do kampane Valentínska kvapka krvi 2012 sa zapojilo 38 územných spolkov Slovenského Červeného kríža. Darovať krv prišlo celkom 27 997 darcov, z toho krv darovalo 24 239 darcov. Prvodarcov bolo 4 726. Najviac prvodarcov bolo v Bratislave, Košiciach a Nitre.

Viac informácií nájdete na www.redcross.sk alebo na www.mojakrvnaskupina.sk.

Štatistika Valentínskej kvapky krvi:

                     počet darcov     počet prvodarcov

r. 2011            25 019             5 075

r. 2010            20 079             5 123

r. 2009            17 949             4 406

r. 2008            17 596             4 682

r. 2007            11 434             3 231

 

Vyhodnotenie Valentínskej kvapky krvi 2012

územný spolok SČK         počet darcov     počet odberov     počet prvodarcov

Banská Bystrica                2 229                  1 815                     311

Banská Štiavnica               58                       31                         12

Bardejov                            263                     252                        49

Bratislava-mesto                2 592                  2 592                      487

Bratislava-okolie                319                     291                         24

Čadca                              424                     357                         38

Dolný Kubín                      778                     665                        149

Dunajská Streda               202                     202                         34

Galanta                            370                     345                         31

Humenné                          218                     206                         27

Komárno                          500                     192                         34

Košice-mesto                   2 782                  2 307                      452

Košice-okolie                   1 163                  833                         191

Levice                              315                     249                         78

Lipt. Mikuláš                    745                     662                         195

Lučenec                           349                     306                         61

Martin                              970                     970                         146

Michalovce                       326                     304                         18

Nitra                                1 699                  1 497                       404

Nové Zámky                     1 014                   913                        144

Poprad                             816                     685                        138

Považská Bystrica            349                     306                         61

Prešov                             1 229                  1 036                     256

Prievidza                          505                     483                         76

Rimavská Sobota              217                     195                         38

Rožňava                           150                     137                         16

Senica                             449                     403                         67

Snina                               66                        64                           8

Spišská Nová Ves            500                     482                         143

Svidník                            294                     242                         48

Topoľčany                        716                     604                         201

Trebišov                           191                     170                         41

Trenčín                            1 335                  1 071                     178

Trnava                              1 470                  1 324                     133

Vranov nad Topľou             312                     276                         39

Zvolen                              100                     86                           15

Žiar nad Hronom                249                     215                         69

Žilina                                1 733                  1 471                     314

SPOLU                            27 997                24 239                    4 726

 

Zdroj: SČK

Galéria