Stretnutie s mnohonásobnými darcami krvi a zložiek krvi

Dňa 16. 2. 2012 o 15. hodine sa uskutočnilo priateľské stretnutie zamestnancov – zdravotníkov NTS SR Bratislava s mnohonásobnými darcami krvi a zložiek krvi v hale darcov pracoviska NTS Ružinov. Na programe boli štyri prednášky lekárov a VŠ, ktoré darcov informovali o úrovni pracoviska, počte odberov a všetkých činností, ktoré NTS Ružinov vykonáva, ako aj o mobilných odberoch, použití krvi, príprave na odber a o aferézach. Časť darcov boli práve mnohonásobní darcovia krvných doštičiek, ktorí svojím humánnym prístupom a častými návštevami na pracovisku vytvárajú stabilitu nášho kádra darcov a sú príkladom pre ostatných. V závere programu sme darcom poďakovali za ich prejavy humanity – za darovania krvi a zložiek.
Stretnutie malo medzi darcami veľký úspech a prišlo ich takmer 60. Rozhovory pokračovali neskôr i v kuloároch pri občerstvení, ktoré okrem NTS zasponzorovali Lídl a Kraft Food.
Podľa reakcií darcov sa zdá, že  stretnutie sa vydarilo o čom svedčí i fakt, že darcovia ostali až do 17. hodiny a vyjadrili záujem o ďalšie stretnutia, pri ktorých sa oboznámia napríklad s použitím ich krvi u pacientov, ap. Kriticky sa však vyjadrovali k nezáujmu spoločnosti o zavedenie nejakých drobných systémových výhod pre mnohonásobných darcov.
Už teraz rozmýšľame nad ďalším podujatím a tešíme sa naň.

MUDr. Klára Sviteková
Vedúca lekárka pracoviska

Galéria