Študentská kvapka krvi 17.10.2011 – 18.11.2011

Bratislava, 14.10. 2011 – Slovenský Červený kríž aj tento rok pokračuje v tradícii Študentskej kvapky krvi. Začne sa 17. októbra a potrvá 5 týždňov – až do 18. novembra 2011.
Študentskú kvapku krvi a jej 17. ročník sa rozhodli medzi inými tento rok podporiť aj Junior a Marcel z Fun radia.

Tohtoročnú celoslovenskú kampaň odštartujeme odberom krvi vo Fun radiu dňa 17. októbra, počas ktorého odznejú aj informácie o jej zameraní na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov študentov a mladých ľudí a o celoslovenských aktivitách našich územných spolkov.
Kampaň sa nesie sa v znamení hesla: ČAS NA ŽIVOT!
Cieľom kampane je primäť najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv opakovane, čím sa zabezpečí dostatok krvi v našom zdravotníctve. Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfuziologickými oddeleniami nemocníc. Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy, ale aj firmy a organizácie.
Všetci tí, ktorí sa zapoja do tohtoročnej Študentskej kvapky krvi, darujú krv a vyplnia evidenčnú kartu bezpríspevkového darcu krvi SČK, dostanú náramok s motívom kampane. Študentskú kvapku krvi 2011 podporili: spoločnosť Vodax, a.s., Fun radio, Technická univerzita v Košiciach, zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s.
Všetky informácie o aktivitách Slovenského Červeného kríža v rámci kampane nájdete na www.redcross.sk.
Na stránke www.mojakrvnaskupina.sk zároveň nájdete aj informácie na ktorých miestach môžete darovať krv a kde ju akútne potrebujú.

Bezpríspevkové darcovstvo krvi v roku 2010

DARCOVIA
Počet darcov         212 707
Počet prvodarcov   43 142

OCENENIA
Bronzová Janského plaketa      4 947
Strieborná Janského plaketa    2 574
Zlatá Janského plaketa              1 609
Diamantová Janského plaketa    255
Kňazovického medaila                  127

Galéria