Pracovné miesta

 

I. Národná transfúzna služba SR pre pracovisko v Nitre hľadá upratovačky

Ide o túto prácu:

bežné upratovanie - umývanie podláh, vysávanie, umývanie a dezinfekcia sociálnych zariadení, vynášanie odpadu, čistenie e umývanie ostatných plôch pracoviska podľa potreby.

Pracovný čas:

pracovný úväzok 0,75 t.j. 30 hodín týždenne so začiatkom pracovného času podľa potreby pracoviska.

Odmeňovanie:

na úväzok 0,75 t.j. 30 hodín týždenne je mesačná mzda 430 € (v organizácii je stanovený týždenný pracovný čas 40 hodín)
  

Zamestnanecké výhody, benefity:

jednozmenná prevádzka, poskytnutie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac, gastrolístky. Ubytovanie neposkytujeme.

 V prípade, že Vás táto ponuka zaujala (spĺňate kvalifikačné predpoklady), zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis na nižšie uvedené e-mailové adresy

 

Vedúci lekár OC Nitra:                                       MUDr. M. Broďániová     tel: 037/6545 347       e-mail: brodaniova@ntssr.sk

Vedúca sestra:                                                    Mgr. L. Tábiová                tel: 0918 901 179       e-mail: tabiova@ntssr.sk

 

II.   Národná transfúzna služba SR pre pracoviská  Bratislave - Ružinov, Bratislava - Kramáre, Nitra, Košice   hľadá zdravotné sestry

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie (Stredná zdravotnícka škola – zdravotná sestra)
 • vysokoškolské I. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo
 • vysokoškolské II. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo

Ide o túto prácu:

odbery vzoriek krvi na predodberové vyšetrenia darcov krvi, odbery krvi na výrobu transfúznych liekov, odbery krvi mobilnou odberovou jednotkou v teréne. 

Pracovný čas:  pondelok, streda - piatok od 7,00 do 15,30 hod., utorok od 7,00 – 17,00 hod.

                        Sobota a nedeľa – voľno

Odmeňovanie:

podľa zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zamestnanecké výhody, benefity

jednozmenná prevádzka, možnosť ďalšieho odborného rastu s podporou zamestnávateľa, poskytnutie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac, gastrolístky. Ubytovanie neposkytujeme.

 V prípade, že Vás táto ponuka zaujala (spĺňate kvalifikačné predpoklady), zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis na nižšie uvedené e-mailové adresy

Vedúci lekár OC Bratislava Ružinov :            MUDr. S. Choudhury       tel.: 02/59103051       e-mail: choudhury@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Bratislava Ružinov :        Z. Selecká                        tel.:  02/59103052       e-mail: zuzana.selecka@ntssr.sk

Vedúca lekárka OC Bratislava Kramáre:      MUDr. Z. Kovaľová,       Tel.: 02/5910 3081       e-mail: zuzana.kovalova@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Bratislava Kramáre:       Mgr. M. Toth Vaňová       Tel.:  02/5910 3082     e-mail: maria.tothvanova@ntssr.sk

Vedúci lekár OC Nitra:                                       MUDr. M. Broďániová     tel: 037/6545 347       e-mail: brodaniova@ntssr.sk

Vedúca sestra:                                                    Mgr. L. Tábiová                tel: 0918 901 179       e-mail: tabiova@ntssr.sk

Vedúca lekárka SC + OC Košice:                    MUDr. J. Mačalová         tel: 055/6404 105        e-mail: jitka.macalova@ntssr.sk

Vedúca sestra SC + OC Košice:                     Mgr. Ľudmila Demeterová, tel. 055/6404 106   e-mail: demeterova@ntssr.sk


III.    Národná Transfúzna Služba SR – hľadá pre pracovisko   v Žiline, v Prešove, v Nových Zámkoch, v Martine, v Poprade, Trnave, v Trenčíne a Nitre lekára/ku so záujmom o odbor hematológia a transfúziológia s perspektívou atestácie v odbore,  pre prácu v transfúznej službe.

Práca sa vykonáva

 • na pracovisku v Žiline, ktorého sídlo je na ul. Vojtecha Spanyola č. 43, 010 01 Žilina
 • na pracovisku v Prešove, ktorého sídlo je na ul. Hollého 14, 081 01 Prešov
 • na pracovisku v Nových Zámkoch, ktorého sídlo je na ul. Slovenská 11/A, 940 35 Nové Zámky
 • na pracovisku v Martine, ktorého sídlo je na ul. Priehradka 18A, 036 04 Martin
 • na pracovisku v Poprade, ktorého sídlo je na ul. Banícka 803/28, 058 45 Poprad
 • na pracovisku v Trnave, ktorého sídlo je na ul. A. Žarnova 11, 917 02 Trnava
 • na pracovisku v Trenčíne, ktorého sídlo je na Legionárskej 28, 911 71 Trenčín
 • na pracovisku v Nitre, ktorého sídlo je na Špitálskej ul. č. 6, 950 01 Nitra

Ide o túto činnosť:

              -          vyšetrovanie darcov krvi a aferézy

              -          vyšetrovanie pacientov na autotransfúziu

              -          terénne odbery,

              -          základná imunohematológia,

              -          dozor pri aferézach darcov , prípadne pri liečebných aferézach u pacientov

Lekárom umožníme ďalšie vzdelávanie, účasť na odborných seminároch, prednáškovú činnosť, spoluprácu so SČK.

Privítame aktívneho lekára so záujmom o prácu v NTS. Poskytujeme mladý kolektív, prácu v peknom prostredí, gastrolístky (3,40 – účasť zamestnanca je 0,60 Eur), plat podľa platových podmienok NTS SR (§ 80a zákona NR SR č. 578/2004 Z.z.), týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.

Lekári u nás pracujú v jednozmennej prevádzke, sobota, nedeľa, sviatok - voľno  (možnosť vykonávať služby inde).

Ubytovanie neposkytujeme.

HĽADÁME LEKÁRA PRE STABILNÝ PRACOVNÝ TÍM !

Kontakt pre pracovisko v Žiline:

Tel: 041/5110 404              e-mail: laurincova@ntssr.sk                              www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Prešove:

Tel: 051/7011 167                    e-mail: lesko.andrascikova@ntssr.sk               www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Nových Zámkoch:

Tel: 035/6401 059                    e-mail: mesarosova@ntssr.sk                          www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Martine:

Tel: 043/4133 027                    e-mail: pietrzykova@ntssr.sk                               www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Poprade:

 Tel: 052/7125 700                e-mail:  repovsky@ntssr.sk                                  www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Trnave:

 Tel: 033/5938 710                e-mail:  jan.siska@ntssr.sk                                  www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Trenčíne:

Tel:  032/6566574                  e-mail:   babuskova@ntssr.sk                            www.ntssr.sk

Kontakt pre pracovisko v Nitre:

Tel: 037/6545 347                 e-mail: brodaniova@ntssr.sk                                  www.ntssr.sk

 

Personálne odd. NTS SR:

JUDr. K. Hajrová 02/5910 3004                 e-mail: hajrova@ntssr.sk               www.ntssr.sk

 

IV.    Národná transfúzna služba SR ďalej hľadá pre Spracovateľské centrum Bratislava, Ďumbierska 3/L zdravotné sestry, farmaceutických, chemických laborantov, zdravotníckych laborantov a pre Odberné centrum v Nitre a v Trnave zdravotníckeho laboranta

Kvalifikačné predpoklady :  

 Sestra

 • stredoškolské vzdelanie (Stredná zdravotnícka škola – zdravotná sestra)
 • vysokoškolské I. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo
 • vysokoškolské II. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo

Farmaceutický alebo chemický laborant

 • úplné stredné vzdelanie – maturita

Ide o túto prácu:

Spracovanie celej krvi odobratej darcom krvi na transfúzne lieky (obsluha centrifúg, lisov, zmrazovačov), vedenie záznamovej dokumentácie, skladovanie transfúznych liekov, kontrola kvality

Pracovný čas:  pondelok až piatok v dennej a nočnej zmene. Sobota a nedeľa – voľný deň.

Zdravotnícky laborant pre OC Nitra

 • stredoškolské vzdelanie (Stredná zdravotnícka škola – zdravotnícky laborant)
 • vysokoškolské I. stupňa, zameranie Laboratórne vyšetrovacie metódy
 • vysokoškolské II. stupňa, zameranie Laboratórne vyšetrovacie metódy

Ido o prácu v transfúziologickom zariadení: základné a špeciálne laboratórne vyšetrenia hematologické, imunohematologické a virologické, kapilárne odbery a predodberové laboratórne vyšetrenia na mobilných odberoch v teréne.

Pracovný čas:  pondelok až piatok v dennej zmene.  Sobota a nedeľa – voľný deň.

Odmeňovanie:

podľa zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zamestnanecké výhody, benefity

možnosť ďalšieho odborného rastu s podporou zamestnávateľa, poskytnutie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac, gastrolístky. Ubytovanie neposkytujeme.

V prípade, že Vás táto ponuka zaujala (spĺňate kvalifikačné predpoklady), zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis na uvedené nižšie e-mailové adresy 

Vedúca lekárka SC Bratislava:       MUDr. A. Vopátová, PhD.             Tel.: 02/32252784                    e-mail: vopatova@ntssr.sk 

Vedúca sestra SC Bratislava:         Nadežda Kramplová                   Tel.:  02/32252767                   e-mail: kramplova@ntssr.sk

Vedúca laborantka SC BA:              Mgr. Darina Kochrdová               Tel.:  02/59103075                  e-mail: kochrdova@ntssr.sk

Vedúca lekárka OC NItra:             MUDr. Mária Broďániová         Tel: 037/6545 347            e-mail: brodaniova@ntssr.sk

Vedúci lekár OC Trnava                   MUDr. Ján Šiška                          Tel: 033/5938 710                  e-mail: jan.siska@ntssr.sk