Výzva na predkladanie návrhov

Informácia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj zmrazenej čerstvej krvnej plazmy určenej na frakcionáciu

Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava informuje, že na základe Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy zo dňa 12.9.2019 (ďalej aj „výzva“), ktorá bola v ten istý deň uverejnená na web stránke www.ntssr.sk, vyhlásila obchodnú verejnú súťaž ... viac