Galérie

Svetový deň darcov krvi 2018 na pracovisku NTS SR OC Nitra

14. júna každoročne všetky pracoviská NTS SR sprístupňujú svoje priestory pre širokú verejnosť pri príležitosti osláv Svetového dňa darcov krvi. Tohtoročné oslavy sa niesli v znamení ľudskosti, solidarity a spolupatričnosti pod heslom „Buď tu pre druhých. Daruj krv. Podeľ sa o život.“

Naše pracovisko navštívilo v tento slávnostný deň množstvo ľudí, pre ktorých život iného človeka nie je ľahostajný. Z toho bolo 74 darcov krvi. Mnohí z návštevníkov vyskúšali darovanie prvýkrát. Krásne vyzdobený interiér, malé občerstvenie a spestrenie v podobe ukážok prvej pomoci podčiarkli slávnostnú atmosféru.

Posolstvo tohto sviatku naplnili aj organizátori terénneho odberu, ktorý sa konal pri príležitosti SDDK už druhýkrát aj na základnej škole v obci Hontianská Vrbica. Odberu sa zúčastnilo 57 darcov krvi. Vďaka patrí pani riaditeľke PaedDr. Oľge Kozlíkovej, ktorá so svojimi kolegyňami a rodičmi detí dokázali, že aj v malej obci sa dokážu ľudia dobrej vôle spojiť pre dobrú vec.

Darcom krvi, sponzorom a všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu osláv ďakuje kolektív NTS Nitra.

Galéria