Galérie

Matičná kvapka krvi – Martinské matičné slávnosti pri príležitosti 148. výročia jej založenia

Začiatok augusta v Martine prebehne v znamení osláv Martinských matičných slávností pri príležitosti 148. výročia jej založenia Bohatý kultúrny program obsahujúci vystúpenia tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy za doprovodu Diabolských huslí Berkyho Mrenicu alebo mladých ...

Deň otvorených dverí k SDDK v Poprade

K Svetovému dňu darcov krvi na pracovisku NTS Poprad sme 14.júna 2011 okrem pravidelných darcov v rámci dňa otvorených dverí privítali aj detí zo Základnej školy na Dostojevského ulici v Poprade.

Mobilný odber krvi v Liptovskej osade

Dňa 14. 7. 2011 sa konala v obci Liptovská osada prvá historická akcia „Mobilný odber krvi“, ktorú organizovala MS SČK Liptovská Osada v spolupráci s riaditeľstvom Základnej školy s materskou školou Liptovská Osada a NTS SR Banská Bystrica.

Hasičská kvapka krvi v Banskej Bystrici

Druhý májový týždeň zorganizovali hasiči z Banskej Bystrice v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pracovisko Banská Bystrica Hasičskú kvapku krvi. Krv sa rozhodlo darovať 17 členov Hasičského a záchranného zboru a tým pomôcť pri záchrane tých, ktorý sú na túto životodarnú ...

Svetový deň darcov krvi v Banskej Bystrici

Dňa 13. júna 2011 Národná transfúzna služba SR v spolupráci s BBSK, ÚS SČK a mestom Banská Bystrica pripravila pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi možnosť darovať túto vzácnu tekutinu priamo v centre Banskej Bystrice. Túto príležitosť využilo 67 darcov krvi, z toho 17 prvodarcov ...

Deň záchrany života

Dňa 7.6.2011 sa na Pešej zóne v Prešove uskutočnil další ročník Dňa záchrany života v spolupráci Národnej transfúznej služby, Fakultnej nemocnice J.A.Reimana, Slovenského Červeného kríža, OZ Resuscitácia, Fakulty zdravotníctva PU, Hasičského a záchranného zboru, mesta Prešov ...

Odber krvi na zimnom štadione v Martine 17.6.2011

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa rozhodli martinskí športovci spolu so svojimi fanúšikmi podporiť túto akciu a zorganizovať odber krvi. Odber krvi sa uskutoční dňa 17.6.2011 na Zimnom štadióne Martin od 10.00. do 13.00 hod. Všetci darcovia sú srdečne vítaní.

Deň zdravia a darovanie krvi

Pozývame Vás na dni mesta Sliač 16.6.2011

Kvapka krvi pre detskú onkológiu 2011

Tlačová správa
Košice 30. mája 2011
Oddelenie detskej onkológie a hematológie (ODOH) Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach poskytuje špecializovanú onkologickú starostlivosť deťom od narodenia do 18 roku veku. Detskí onkologickí pacienti sú najväčšími spotrebiteľmi ...

       16   17   18   19