Galérie

Mobilný odber krvi v Liptovskej osade

Dňa 14. 7. 2011 sa konala v obci Liptovská osada prvá historická akcia „Mobilný odber krvi“, ktorú organizovala MS SČK Liptovská Osada v spolupráci s riaditeľstvom Základnej školy s materskou školou Liptovská Osada a NTS SR Banská Bystrica.

Hasičská kvapka krvi v Banskej Bystrici

Druhý májový týždeň zorganizovali hasiči z Banskej Bystrice v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pracovisko Banská Bystrica Hasičskú kvapku krvi. Krv sa rozhodlo darovať 17 členov Hasičského a záchranného zboru a tým pomôcť pri záchrane tých, ktorý sú na túto životodarnú ...

Svetový deň darcov krvi v Banskej Bystrici

Dňa 13. júna 2011 Národná transfúzna služba SR v spolupráci s BBSK, ÚS SČK a mestom Banská Bystrica pripravila pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi možnosť darovať túto vzácnu tekutinu priamo v centre Banskej Bystrice. Túto príležitosť využilo 67 darcov krvi, z toho 17 prvodarcov ...

Deň záchrany života

Dňa 7.6.2011 sa na Pešej zóne v Prešove uskutočnil další ročník Dňa záchrany života v spolupráci Národnej transfúznej služby, Fakultnej nemocnice J.A.Reimana, Slovenského Červeného kríža, OZ Resuscitácia, Fakulty zdravotníctva PU, Hasičského a záchranného zboru, mesta Prešov ...

Odber krvi na zimnom štadione v Martine 17.6.2011

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa rozhodli martinskí športovci spolu so svojimi fanúšikmi podporiť túto akciu a zorganizovať odber krvi. Odber krvi sa uskutoční dňa 17.6.2011 na Zimnom štadióne Martin od 10.00. do 13.00 hod. Všetci darcovia sú srdečne vítaní.

Deň zdravia a darovanie krvi

Pozývame Vás na dni mesta Sliač 16.6.2011

Kvapka krvi pre detskú onkológiu 2011

Tlačová správa
Košice 30. mája 2011
Oddelenie detskej onkológie a hematológie (ODOH) Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach poskytuje špecializovanú onkologickú starostlivosť deťom od narodenia do 18 roku veku. Detskí onkologickí pacienti sú najväčšími spotrebiteľmi ...

Folklórna kvapka krvi

V Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom sa dňa 11.04.2011 uskutočnila po prvýkrát Folklórna kvapka krvi, ktorú zorganizoval folklórny súbor Mladosť, pod záštitou primátora Dubnice nad Váhom Ing. Jozefa Gašparíka a v spolupráci s folklórnymi súbormi Vršatec, Strážov a divadelným ...

Májová kvapka krvi

„DARUJ KRV S LÁSKOU“ – také bolo motto akcie, ktorú 02.05.2011 zorganizoval Mládežnícky parlament Bánovce nad Bebravou v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pracovisko Trenčín a Mestským kultúrnym strediskom. Darovať túto vzácnu tekutinu prišlo 45 darcov. Na akcii boli ...

       15   16   17   18   19