Aktuálne usmernenia k darovaniu krvi

Usmernenie pre darcov krvi v súvislosti s pandémiou akútnych ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc (COVID-19) spôsobených novým koronavírusom (2019 - nCoV)

Usmernenie pre darcov krvi v súvislosti s pandémiou akútnych ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc (COVID-19) spôsobených novým koronavírusom (2019 - nCoV)

V Čínskom  meste Wuhan bol potvrdený nový koronavírus 2019-nCoV, ktorý spôsobuje vážne akútne infekčné ochorenie dýchacích ciest a zápal pľúc (COVID-19). Ochorenie sa prenáša z človeka na človeka kvapôčkovou nákazou - vzduchom a kontaminovanými rukami. Nové prípady ochorení stále pribúdajú na celom svete. 11. marca 2020 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila COVID-19 celosvetovú pandémiu s novým epicentrom v Európe.

 

Aj napriek tejto pandémii slovenskí pacienti naďalej potrebujú k svojej liečbe krv, preto  odbery krvi od dobrovoľných darcov sa naďalej vykonávajú, avšak v sprísnených hygienických podmienkach a so zavedenými preventívnymi opatreniami

 


Pre darcov krvi v súvislosti s chorobou COVID-19 platia nasledovné kritériá:

 

 1. Darca, ktorý navštívil mimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV....).
 2. Darca, ktorý navštívil Európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 14 dní po opustení krajiny.
 3. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest alebo zápal pľúc a nebol testovaný na koronavírus (nemal potvrdenú negativitu koronavírusovej infekcie),  nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
 4. Darca,  ktorý  bol  v  styku  s  chorým  človekom  nakazeným  týmto  koronavírusom, nemôže darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.
 5. Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí  a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.


Opatrenia na transfúziologických pracoviskách v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu a jeho prenosu transfúznymi liekmi:

 1. Z dôvodov zaistenia bezpečnosti pre darcov krvi a  prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi  na odberných centrách NTS SR žiadame darcov krvi, aby pred odberom kontaktovali  telefonicky  pracovisko, kde plánujú darovať krv a objednali sa  na určitý čas, kedy môžu prísť darovať. Telefónne čísla slúžiace na objednanie sa na čas sú dostupné počas pracovných dní od 7:00 do 17:00 hod.   
 2. Na pracovisko Národnej transfúznej služby SR nemôže vstúpiť darca, ktorý nespĺňa predchádzajúce kritériá.
 3. Darca ktorý príde darovať krv na niektoré z našich pracovísk, môže vstúpiť  len s ochranným rúškom na tvári alebo jeho náhradou.
 4. Pri vstupe bude darcovi odmeraná teplota.
 5. Darca vyplní hárok (Check list) so 4 otázkami týkajúcimi sa anamnézy súvisiacej s chorobou COVID-19.
 6. Až keď prejde darca touto „vstupnou kontrolou“, bude sa môcť zaregistrovať a pokračovať v bežnom postupe pri darovaní krvi.


Nezabudnite !!! v prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37°C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali.

 


(Aktualizované 24.3.2020)

Priložené súbory
Galéria