Aktuálne usmernenia k darovaniu krvi

Usmernenie pre darcov krvi v súvislosti s pandémiou akútnych ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc (COVID-19) spôsobených novým koronavírusom (2019 - nCoV)

V Čínskom  meste Wuhan bol potvrdený nový koronavírus 2019-nCoV, ktorý spôsobuje vážne akútne infekčné ochorenie dýchacích ciest a zápal pľúc (COVID-19). Ochorenie sa prenáša z človeka na človeka kvapôčkovou nákazou - vzduchom a kontaminovanými rukami. Nové prípady ochorení stále pribúdajú na celom svete. 11. marca 2020 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila COVID-19 celosvetovú pandémiu s novým epicentrom v Európe.

 

Pre darcov krvi v súvislosti s chorobou COVID-19 platia nasledovné kritériá :

 1.  Darca, ktorý navštívimimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV....).
 2.  Darca, ktorý navštívil Európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc,  môže znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny.
 3. Darca,  ktorý  bol  v  styku  s človekom chorým na COVID-19  alebo  s človekom v karanténe a nemal infekciu dýchacích ciest môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.
 4. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom  COVID-19  môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a dvoch negatívnych výsledkoch  testovania na koronavírus.
 5. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest  a testom bolo  vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu  darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
 6. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest a nebol testovaný na koronavírus a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe,  môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
 7. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest podozrivú z COVID-19  (má pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo  anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe) a nebol testovaný na koronavírus,  môže znovu darovať krv 28  dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
 8. Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí  a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

 

Opatrenia na transfúziologických pracoviskách v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu a jeho prenosu transfúznymi liekmi:

 1. Z dôvodov zaistenia bezpečnosti pre darcov krvi a  prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi  na odberných centrách NTS SR žiadame darcov krvi, aby pred odberom kontaktovali  telefonicky  pracovisko, kde plánujú darovať krv a objednali sa  na určitý čas, kedy môžu prísť darovať. Telefónne čísla slúžiace na objednanie sa na čas sú dostupné počas pracovných dní od 7:00 do 17:00 hod.
 2. Na pracovisko Národnej transfúznej služby SR nemôže vstúpiť darca, ktorý nespĺňa predchádzajúce kritériá.
 3. Darca ktorý príde darovať krv na niektoré z našich pracovísk, môže vstúpiť  len s ochranným rúškom na tvári alebo jeho náhradou.
 4. Pri vstupe bude darcovi odmeraná teplota.
 5. Darca vyplní hárok (Check list) so 4 otázkami týkajúcimi sa anamnézy súvisiacej s chorobou COVID-19.

Priložené súbory
Galéria