Aktuálne usmernenia k darovaniu krvi

Usmernenie darcom krvi v súvislosti s výskytom akútnych ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc spôsobených novým koronavírusom - 2019 nCoV (Coronaviridae)

V Čínskom  meste Wuhan bol potvrdený nový koronavírus, ktorý spôsobuje vážne akútne infekčné ochorenie dýchacích ciest a zápal pľúc. Ochorenie sa prenáša aj z človeka na človeka vzduchom. Stále pribúdajú nové prípady v Číne aj turistov, ktorí Čínu navštívili.

Pre darcov krvi v súvislosti s návštevou Číny a v súvislosti s touto infekciou platí:

  1. Darca, ktorý navštívil Čínu a počas pobytu v Číne ani po opustení Číny nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po opustení Číny.
  2. Darca, ktorý bol v Číne alebo mimo Číny  v styku s chorým človekom nakazeným týmto koronavírusom , nemôže darovať krv 28 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.
  3. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu  dýchacích  ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v Číne alebo v priebehu 21 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).

Ak bol darca vo viacerých vyššie vymenovaných situáciách, do úvahy sa berie najdlhšia doba vyradenia.

 

24.1.2020