Aktuálne usmernenia k darovaniu krvi

Usmernenie darcom krvi v súvislosti s pobytom v oblastiach s výskytom infekčných ochorení prenášaných komármi.

1.  Európske krajiny

Posledných niekoľko rokov bol v niektorých krajinách Európy v letných mesiacoch (od mája do novembra) zaznamenaný výskyt tropických ochorení – endémií, ktoré sú typické pre tropické krajiny a ktoré sú prenášané komármi.

Táto stránka obsahuje informácie o oblastiach výskytu endémií spôsobených WNV (Západonílsky vírus), horúčkou Dengue prípadne maláriou v Európe v súlade s hláseniami ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) a po návšteve ktorých nemôžete určitú dobu darovať krv.

Pre darcov krvi, ktorí navštívili inkriminované oblasti (viď nižšie, resp. v súlade s aktuálnou mapou ECDC – pozri), platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia týchto oblastí, a to až do odvolania (koniec sezóny) a týka sa aj darcov / turistov, ktorí v danej oblasti strávili minimálne noc, resp. darcov, ktorí v endemickej oblasti pracujú. Neplatí pre darcov, ktorí oblasťami prechádzali autom, resp. cez letisko (Budapešť).

WNV (Západonílsky vírus)

 • Slovensko - okresy: Pezinok, Senec
 • Bulharsko - oblasti: Burgas, Montana, Sofia
 • Cyprus - celý ostrov
 • Francúzsko - oblasti: Var
 • Grécko - celé Grécko vrátane ostrova Thasos okrem Peloponézkeho polostrova a iných ostrovov
 • Maďarsko - oblasti: Bács-kiskun, Békés, Budapest,  Csongrad, Fejer, Jasz-Nagykun-Szolnok, Pest
 • Macedónsko - oblasti: Jugozapaden, Skopski
 • Rakúsko - oblasti: Lower Austria vrátane Viedne (časť Rakúska hraničiaca s Moravou i Slovenskom)
 • Rumunsko - oblasti: celé pobrežie Čierneho mora (Constanta a Tulcea), Bucuresti, Buzau, Calarasi, Dojl, Iasi, Galati, Mures, Olt, Teleorman, Vrancea, Vaslui
 • Srbsko - oblasti: Branicevski, Grad Beograd, Kolubarski, Podunavski, Severno-banatski
 • Taliansko - oblasti: severná časť Talianska (južnou hranicou endemickej oblasti je južná hranica oblastí Emilia Romagna a Ligúria)
 • Turecko - oblasti: Istanbul
 • Aktualizácia: 16.09.2019

  Pre darcov krvi, ktorí navštívili niektorú z vyššie menovaných oblastí, platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia tejto oblasti, a to až do odvolania. Uvedené sa vzťahuje na darcov, ktorí strávili v endemickej oblasti minimálne jednu noc a darcov, ktorí v endemickej oblasti pracujú.

  2.  Mimoeurópske krajiny

  V prípade, že po návrate zo zahraničia plánujete darovať krv, odporúčame Vám informovať sa priamo v transfúziologickom zariadení, aby ste zistili po akom období od opustenia danej krajiny môžete pokračovať v darovaní. Za týmto účelom Vám poskytujeme tabuľku krajín najviac navštevovaných Slovákmi, kde nájdete informáciu o dĺžke kontraindikácie darovania krvi po opustení niektorej z týchto krajín – to znamená obdobie, počas ktorého nemôžete darovať krv.

Priložené súbory
Galéria