Aktuálne usmernenia k darovaniu krvi

Usmernenie darcom krvi v súvislosti s pobytom v zahraničí (v súvislosti s výskytom tropických ochorení prenášaných komármi)

1.  Európske krajiny

Posledných niekoľko rokov bol v niektorých krajinách Európy v letných mesiacoch (od mája do novembra) zaznamenaný výskyt tropických ochorení – endémií, ktoré sú typické pre tropické krajiny a ktoré sú prenášané komármi.

Táto stránka obsahuje informácie o oblastiach výskytu endémií spôsobených WNV (Západonílsky vírus), horúčkou Dengue prípadne maláriou v Európe v súlade s hláseniami ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) a po návšteve ktorých nemôžete určitú dobu darovať krv.

WNV (Západonílsky vírus)

Tohto času nie sú v Európe hlásené žiadne endemické oblasti.

  • Turecko - (oblasť Adana, Sakarya, Eskisehir, Kahramanmaras, Kayseri) (posledná aktualizácia 11.12.2018)
    Turecko - (oblasť Adana, Sakarya, Eskisehir, Kahramanmaras, Kayseri) (posledná aktualizácia 11.12.2018)

Pre darcov krvi, ktorí navštívili niektorú z vyššie menovaných oblastí, platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia tejto oblasti, a to až do odvolania. Uvedené sa vzťahuje na darcov, ktorí strávili v endemickej oblasti minimálne jednu noc a darcov, ktorí v endemickej oblasti pracujú.

2.  Mimoeurópske krajiny

V prípade, že po návrate zo zahraničia plánujete darovať krv, odporúčame Vám informovať sa priamo v transfúziologickom zariadení, aby ste zistili po akom období od opustenia danej krajiny môžete pokračovať v darovaní. Za týmto účelom Vám poskytujeme tabuľku krajín najviac navštevovaných Slovákmi, kde nájdete informáciu o dĺžke kontraindikácie darovania krvi po opustení niektorej z týchto krajín – to znamená obdobie, počas ktorého nemôžete darovať krv.

Priložené súbory
Galéria