Aktuality

Tlačová správa – 14. jún 2015 - Svetový deň darcov krvi

Bratislava, 11. jún 2015 – Národná transfúzna služba SR pripravila pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi 14. júna „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ na všetkých svojich odberových pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline, ktoré budú od 9:00 hod do 13:00 hod sprístupnené verejnosti. Počas tohto dňa bude mať široká verejnosť možnosť darovať krv a oboznámiť sa s činnosťou NTS SR. Záštitu nad oslavami Svetového dňa darcov krvi na Slovensku prevzal minister zdravotníctva SR Viliam Čislák.

 Motto tohtoročného Svetového dňa darcov krvi je „Ďakujem Vám za záchranu môjho života“. Cieľom kampane je motivovať a oslovovať ľudí k pravidelnému a dobrovoľnému darovaniu krvi, ako ku skutku, ktorý zachraňuje ľudské životy. Práve prostredníctvom príbehov zachránených ľudí chce kampaň osloviť širokú skupinu hlavne mladých ľudí a motivovať ich, aby sa stali darcami krvi. Kampaň sa taktiež zameriava na vyzdvihnutie potreby bezpečného darcovstva krvi a zdôrazňuje, že len pravidelný dobrovoľný bezpríspevkový darca je najbezpečnejším zdrojom krvných zásob. Svetový deň koordinujú Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi. Hostiteľom tohtoročných celosvetových osláv je Čína.

 Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy a je jej akútny nedostatok. Prostredníctvom Dňa otvorených dverí chceme na túto skutočnosť upriamiť pozornosť verejnosti, ako aj viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu a informovať o dôležitosti tohto život zachraňujúceho skutku.

Galéria