Usmernenie darcom krvi v súvislosti s pobytom v oblastiach s výskytom infekčných ochorení prenášaných komármi.

EURÓPSKE KRAJINY

Posledných niekoľko rokov bol v niektorých krajinách Európy v letných mesiacoch (od mája do novembra) zaznamenaný výskyt infekčných ochorení, ktoré sú typické pre tropické krajiny a ktoré sú prenášané komármi.

Táto stránka obsahuje informácie o oblastiach výskytu endémií spôsobených WNV (vírus Západonílskej horúčky), horúčkou Dengue prípadne maláriou v Európe v súlade s hláseniami ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) a po návšteve ktorých nemôžete určitú dobu darovať krv.

Pre darcov krvi, ktorí navštívili nižšie uvedené inkriminované oblasti,  platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia týchto oblastí, a to až do odvolania: 30.11.2020.

 

Týka sa aj darcov / turistov, ktorí v danej oblasti strávili minimálne noc, resp. darcov, ktorí v endemickej oblasti pracujú. Neplatí pre darcov, ktorí oblasťami prechádzali autom, resp. cez letisko (napr. Budapešť. Viedeň..).

    

WNV (vírus Západonílskej horúčky) 


Bulharsko - oblasti: Pazardzhik

Grécko - oblasti: celá krajina

Holandsko - oblasti: Arnhem/Nijmegen, Utrecht

Maďarsko - oblasti: Hajdu-Bihar, Csongrad, Bacs-Kiskun

Nemecko - oblasti: Anhalt-Bitterfeld, BarnimBerlin, Halle, Leipzig, Meissen,  Ostprignitz-Ruppin, Saalekreis

       Rumunsko – oblasti: Arges, Bucuresti, Buzau, Constanta, Ialomita, Sutu Mare 

       Taliansko – oblasti: celý sever Talianska  na juhu ohraničený južnou hranicou  regiónu Emilia-Romagna a Liguria

      Španielsko – oblasti : Badajoz, Cadiz, Sevilla  

Izrael – oblasti: celá krajina     

       

      Dengue vírus

      Taliansko - oblasti: Veneto

      (Posledná aktualizácia 24.11.2020)

      

 

The maps can be accessed through this link:

https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc

      

 

MIMOEURÓPSKE KRAJINY

Pri návšteve mimoeurópskych krajín je situácia  komplikovanejšia. Zákaz darovania krvi môže súvisieť aj s výskytom infekcií  spôsobených  iným vírusom,  ako je vírus  Západonílskej  horúčky alebo naraz viacerými  pôvodcami infekcií. Preto darcom odporúčame informovať sa priamo na pracovisku NTS SR, kde plánujú ísť darovať krv.

Priložené súbory
Galéria