Usmernenie pre darcov krvi v súvislosti s pandémiou akútnych ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc (COVID-19) spôsobených novým koronavírusom (2019 - nCoV) – aktualizované k 27.7.2020

V Čínskom  meste Wuhan bol potvrdený nový koronavírus 2019-nCoV, ktorý spôsobuje vážne akútne infekčné ochorenie dýchacích ciest a zápal pľúc (COVID-19). Ochorenie sa prenáša z človeka na človeka kvapôčkovou nákazou - vzduchom a kontaminovanými rukami. Nové prípady ochorení stále pribúdajú na celom svete. 11. marca 2020 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila COVID-19 celosvetovú pandémiu so stále pribúdajúcimi  novými epicentrami.

 

Pre darcov krvi v súvislosti s chorobou COVID-19 platia nasledovné kritériá :

 1.  Darca, ktorý navštívimimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV....).
 2.  Darca, ktorý navštívil Európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc,  môže znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny.
 3. Darca,  ktorý  bol  v  styku  s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe alebo bol v úzkom kontakte (menej ako 2m, bez rúška) s človekom, ktorý pricestoval v priebehu posledných 14 dní zo zahraničia,  a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.
 4. 4.     Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom  COVID-19  môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a dvoch negatívnych výsledkoch  testovania na koronavírus.
 5. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest  a testom bolo  vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu  darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
 6. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest a nebol testovaný na koronavírus a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe,  môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
 7. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest podozrivú z COVID-19  (má pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo  anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe) a nebol testovaný na koronavírus,  môže znovu darovať krv 28  dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
 8. Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí  a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

 

Opatrenia na transfúziologických pracoviskách v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu a jeho prenosu transfúznymi liekmi:

 1. Darcovia krvi majú naďalej možnosť objednať sa na odber krvi na určitý dátum a čas a budú pri odbere v danom čase uprednostnení.
 2. Darcovia sa môžu dostaviť na odberné pracoviská NTS SR za účelom darovania krvi  aj bez objednania. Z dôvodov zaistenia bezpečnosti pre darcov krvi a  prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi  na odberných centrách NTS SR budú zamestnanci NTS SR usmerňovať darcov v zmysle dodržania preventívnych opatrení nariadených ÚVZ SR vrátane sociálnych odstupov medzi darcami krvi.
 3. Na pracovisko Národnej transfúznej služby SR nemôže vstúpiť darca, ktorý nespĺňa predchádzajúce kritériá.
 4.  Darca ktorý príde darovať krv na niektoré z našich pracovísk, môže vstúpiť  len s ochranným rúškom na tvári alebo jeho náhradou.
 5. Pri vstupe bude darcovi odmeraná teplota a darca bude požiadaný, aby si vydezinfikoval ruky.
 6. Darca vyplní hárok (Check list) so 4 otázkami týkajúcimi sa anamnézy súvisiacej s chorobou COVID-19.
 7. Až keď prejde darca touto „vstupnou kontrolou“, bude sa môcť zaregistrovať a pokračovať v bežnom postupe pri darovaní krvi.

 

Nezabudnite !!! v prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota

nad 37°C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali. 

 

Aktualizované 27.7.2020   

Priložené súbory
Galéria