Oznam o ukončení činnosti pracoviska NTS SR v priestoroch NsP Dunajská Streda

                                                                  Vážení darcovia krvi,

 
z titulu, že nám vedenie NsP Dunajská Streda nepredĺžilo nájomnú zmluvu, Vám musíme s poľutovaním oznámiť, že Národná transfúzna služba SR je nútená zrušiť svoje pracovisko v priestoroch NsP Dunajská Streda, kde ste mohli chodiť darovať krv. Posledný odber krvi v týchto priestoroch bude možný 18.12.2019.

                                          Týmto Vám ďakujeme za Vašu obetavosť a ochotu pomôcť.

                                                 Vaša krv pomohla zachrániť nejeden ľudský život.

Budeme sa na Vás tešiť v našich odberových centrách alebo na mobilných výjazdoch. Všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke www.ntssr.sk.