Usmernenie darcom krvi v súvislosti s pobytom v oblastiach s výskytom infekčných ochorení prenášaných komármi.

EURÓPSKE KRAJINY

Posledných niekoľko rokov bol v niektorých krajinách Európy v letných mesiacoch (od mája do novembra) zaznamenaný výskyt infekčných ochorení, ktoré sú typické pre tropické krajiny a ktoré sú prenášané komármi.

Táto stránka obsahuje informácie o oblastiach výskytu endémií spôsobených WNV (vírus Západonílskej horúčky), horúčkou Dengue prípadne maláriou v Európe v súlade s hláseniami ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) a po návšteve ktorých nemôžete určitú dobu darovať krv.

Pre darcov krvi, ktorí navštívili nižšie uvedené inkriminované oblasti,  platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia týchto oblastí, a to až do odvolania (koniec sezóny) a týka sa aj darcov / turistov, ktorí v danej oblasti strávili minimálne noc, resp. darcov, ktorí v endemickej oblasti pracujú. Neplatí pre darcov, ktorí oblasťami prechádzali autom, resp. cez letisko (napr. Budapešť. Viedeň..).

WNV (vírus Západonílskej horúčky)

(Výnimka! - Vyššie uvedené obmedzenia neplatia pre tých  darcov, ktorí darujú krv na odberných pracoviskách NTS SR Kramáre a Ružinov, pretože títo darcovia sú testovaní na prítomnosť  WNV v krvi pri každom odbere krvi až do odvolania.)

 • Slovensko - okresy: Pezinok, Senec
 • Bulharsko - oblasti: Burgas, Montana, Sofia
 • Cyprus - celý ostrov
 • Francúzsko - oblasti: Var
 • Grécko - celé Grécko vrátane ostrova Thasos okrem Peloponézkeho polostrova a iných ostrovov
 • Maďarsko - oblasti: Bács-kiskun, Békés, Budapest, Csongrad, Fejer, Hajdu-Bihar, Jasz-Nagykun-Szolnok, Pest, Szabolc-Szatmar-Bereg
 • Macedónsko - oblasti: Jugozapaden, Skopski
 • Nemecko - oblasti: Leipzig (Lipsko), Wittenberg, Berlín
 • Rakúsko - oblasti: Lower Austria vrátane Viedne (časť Rakúska hraničiaca s Moravou i Slovenskom)
 • Rumunsko -celá krajina
 • Srbsko - celá krajina
 • Taliansko - oblasti: severná časť Talianska (južnou hranicou endemickej oblasti je južná hranica oblastí Emilia Romagna a Ligúria),  Macerata (stred Talianska)
 • Turecko - oblasti: Istanbul
 • Izrael – celá krajina

Dengue  horúčka

(Obmedzenia platia pre všetkých darcov krvi na celom Slovensku.)

 • Francúzsko - oblasti: Alpes Maritimes, Rhône
 • Španielsko – oblasti: Catalonia

(Posledná aktualizácia 11.11.2019)

MIMOEURÓPSKE KRAJINY

Pri návšteve mimoeurópskych krajín je situácia  komplikovanejšia. Zákaz darovania krvi môže súvisieť aj s výskytom infekcií  spôsobených  iným vírusom,  ako je vírus  Západonílskej  horúčky alebo naraz viacerými  pôvodcami infekcií. Preto darcom odporúčame informovať sa priamo na pracovisku NTS SR, kde plánujú ísť darovať krv.

Priložené súbory
Galéria