Usmernenie darcom krvi v súvislosti s pobytom v zahraničí (v súvislosti s výskytom tropických ochorení prenášaných komármi)

1.  Európske krajiny

Posledných niekoľko rokov bol v niektorých krajinách Európy v letných mesiacoch (od mája do novembra) zaznamenaný výskyt tropických ochorení – endémií, ktoré sú typické pre tropické krajiny a ktoré sú prenášané komármi.

Táto stránka obsahuje informácie o oblastiach výskytu endémií spôsobených WNV (Západonílsky vírus), horúčkou Dengue prípadne maláriou v Európe v súlade s hláseniami ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) a po návšteve ktorých nemôžete určitú dobu darovať krv.

WNV (Západonílsky vírus)

 • Česká republika – (kraj Juhomoravský)
 • Maďarsko – celá krajina
 • Chorvátsko - (oblasti Medimurska županija, Koprivnicko-križevacka županija, Varaždinska županija, Zagrebska županija, Zagreb Grad, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovacka županija, Brodsko-posavska županija, Osjecko-Baranjska  župania, Požeško-slavonska župania, Viroviticko-podravska županija)
 • Grécko - celá krajina
 • Taliansko - celá severná tretina Talianska (južnou hranicou tejto tretiny Talianska je južná hranica regiónu Emilia Romagna a Ligurie)
 • Sardínia -  (oblasť Oristano)
 • Slovinsko -  (oblasť Obrednjeslovenska, Savinjska, Pomurska)
 • Srbsko  – celá krajina
 • Rumunsko  – celá krajina
 • Kosovo - (oblasť Kosovski)
 • Bulharsko - (oblasti Sofia, Burgas, Yambol, Shumen, Plovdiv)
 • Francúzsko - (oblasť Alpes-Maritimes, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Pyrenées Orientales)
 • Korzika – (oblasť Južná Korzika)
 • Rakúsko - (oblasť Wien, Niederösterreich - Wiener Umland Nordteil a Sudteil, Waldviertel, Nordburgenland)
 • Izrael - celá krajina
 • Cyprus - celá krajina

Dengue vírus

 • Francúzsko - (oblasť Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hérault)

Pre darcov krvi, ktorí navštívili niektorú z vyššie menovaných oblastí, platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia tejto oblasti, a to až do odvolania. Uvedené sa vzťahuje na darcov, ktorí strávili v endemickej oblasti minimálne jednu noc a darcov, ktorí v endemickej oblasti pracujú.

2.  Mimoeurópske krajiny

V prípade, že po návrate zo zahraničia plánujete darovať krv, odporúčame Vám informovať sa priamo v transfúziologickom zariadení, aby ste zistili po akom období od opustenia danej krajiny môžete pokračovať v darovaní. Za týmto účelom Vám poskytujeme tabuľku krajín najviac navštevovaných Slovákmi, kde nájdete informáciu o dĺžke kontraindikácie darovania krvi po opustení niektorej z týchto krajín – to znamená obdobie, počas ktorého nemôžete darovať krv.

Priložené súbory
Galéria