Usmernenie v súvislosti s výskytom horúčky Dengue

Pre darcov krvi, ktorí navštívili od začiatku marca 2018 ostrov Réunion (pri Madagaskare), platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia tejto oblasti.

V prípade, že po návrate zo zahraničia plánujete darovať krv, odporúčame darovanie konzultovať s lekárom pracoviska, kde chcete darovať krv.