NTS SR Košice - v dňoch 22.12.2017 a 29.12.2017 budú skrátené odberové hodiny od 07:00 hod. do 14:00 hod.

Oznamujeme darcom krvi, že v dňoch 22.12.2017 a 29.12.2017 budú na pracovisku NTS SR v Košiciach skrátené odberové hodiny od 07:00 hod. do 14:00 hod.