Usmernenie v súvislosti s výskytom vírusu Zika

 

Usmernenie v súvislosti s výskytom vírusu Zika

Pre darcov krvi, ktorí navštívili krajiny Južnej a Strednej Ameriky, vrátane Karibskej oblasti a tiež Kapverdské ostrovy platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia týchto oblastí, a to až do odvolania.

 

V prípade, že po návrate zo zahraničia plánujete darovať krv, odporúčame darovanie konzultovať s lekárom pracoviska, kde chcete darovať krv.

Zoznam pracovísk NTS SR

http://www.ntssr.sk/kde-darovat-krv/bratislava-kramare