Usmernenie v súvislosti s výskytom Malárie vo vzťahu k darcovstvu krvi

Pre darcov krvi, ktorí navštívili od začiatku augusta 2017 nižšie uvedené oblasti platí kontraindikácia darovania krvi najmenej 6 mesiacov od opustenia týchto oblastí.   

Západné Grécko   

-        obec  West Ahaia            - región Ahaia

-        obec Andavida-Killini     - región Ileia

-        obec Thiva                       - región Viotia

-        obec Messolonghi        - región Aitolokarnania