Usmernenie v súvislosti s výskytom Chikungunya vo vzťahu k darcovstvu krvi

Pre darcov krvi, ktorí navštívili Taliansko ( obec Anzio, v provincii Rím ) a Francúzsko ( okolie mesta LeCannet-des-Maures v kraji Var ) platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia týchto oblastí. Uvedené sa vzťahuje na darcov, ktorí strávili v uvedených oblastiach hoci len 1 noc.