Usmernenie v súvislosti s výskytom WNV vo vzťahu k darcovstvu krvi

Pre darcov krvi, ktorí navštívili Grécko, platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od jeho opustenia. Z darcovstva krvi budú vyradené na 28 dní aj osoby, ktoré sa pohybovali viac ako 24 hodín vo vybraných regiónoch v Rumunsku, v Srbsku, v Izraeli, na Sardínii. Postihnuté oblasti si môžete overiť na webovej stránke https://ecdc.europa.eu/en

(Situáciu monitorujeme a priebežne budeme aktualizovať.)