Zmeny odberových hodín všetkých pracovísk NTS SR počas sviatkov

V piatok 23.12.2016 budú odbery krvi v štandardnom režime, t.j. do 14:00 hod. (platí aj pre pracovisko Košice).
Odberové hodiny dňa 30.12.2016 budú skrátené, t. j. do 11:00 hod.