Oficiálne stanovisko Národnej transfúznej služby SR k prevozu krvnej plazmy

V súvislosti s uverejneným článkom v týždenníku PLUS 7 DNÍ, číslo 40, zo dňa 1. októbra 2015 s názvom -  Košická chobotnica (s. 133-135), kde sa uvádza citujeme: “nášmu týždenníku sa ozval mladý košický podnikateľ v autodoprave, ktorý chcel pred časom robiť biznis s prevozom krvnej plazmy. “Zistili sme, že prevoz biologického materiálu je veľmi výnosný. Tak sme chceli prevážať najmä krvnú plazmu, keďže máme na to voľné kapacity. Hneď ako som sa začal zaujímať o možnosti prihlásiť sa do výberového konania v košických nemocniciach, automaticky ma nasmerovali za ľuďmi Pavla Pašku”, tvrdí košický tridsiatnik” vydávame oficiálne stanovisko:

Národná transfúzna služba SR si prevoz krvnej plazmy, ako aj iných krvných prípravkov zabezpečuje výlučne vlastnými sanitnými motorovými vozidlami s vlastným personálom. Na túto činnosť nevyužívame žiadne externé služby. Národná transfúzna služba SR zásobuje krvnými prípravkami a krvnou plazmou krvnú banku Univerzitnej nemocnice L.Pasteura v Košiciach.

 

V Bratislave, dňa 2. októbra 2015