Oznam o ukončení činnosti pracoviska NTS SR v priestoroch NsP Dunajská Streda

Vážení darcovia krvi,
z titulu, že nám vedenie NsP Dunajská Streda nepredĺžilo nájomnú zmluvu, Vám musíme s poľutovaním oznámiť, že Národná transfúzna služba SR je nútená zrušiť svoje pracovisko v priestoroch NsP Dunajská ... viac

Usmernenie darcom krvi v súvislosti s pobytom v oblastiach s výskytom infekčných ochorení prenášaných komármi.

EURÓPSKE KRAJINY Posledných niekoľko rokov bol v niektorých krajinách Európy v letných mesiacoch (od mája do novembra) zaznamenaný výskyt infekčných ochorení, ktoré sú typické pre tropické krajiny a ktoré sú prenášané komármi.
... viac